Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Публіцистика
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

В середині жовтня наш міністр Станіслав Ніколаєнко запросив до себе на нараду голів рад ректорів та ректорів провідних університетів. Я теж виявився у цій когорті. Нарада проходила у залі засідань колегії і тривала дві години. Разом із заступниками міністрів у ній взяли участь біля 50 осіб. Вів нараду Станіслав Ніколаєнко, але поряд з ним сидів і теж виступив віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро Табачник.

У своєму вступному слові Станіслав Ніколаєнко запропонував проводити такі зустрічі і обмінюватись думками хоча б раз у квартал, відзначив що у державному бюджеті на 2007 рік заплановано освіті на 70 % більше коштів на комунальні послуги, на 12 % більше — на зарплату, на 5 % більше — на стипендію, а в цілому фінансування буде не гіршим, ніж у році нинішньому, хоча є загроза, що бюджет нинішнього року не буде виконаним — недостатньо надходжень. А далі він зупинився на тих проблемах, які нависли над вищою освітою, і над вирішенням яких треба не лише міністру ламати голову, а і ректорам, котрі у цьому плані повинні тісніше співпрацювати з народними депутатами України, від яких залежить скільки коштів буде виділено у державному бюджеті на освіту на наступний рік.

Далі я у телеграфному стилі зупинюсь на тих проблемах, які озвучив міністр.

Необхідно у цьому навчальному році домогтись введення у повному обсязі надбавок викладачам за учені звання доцента та професора — на це потрібно 160 мільйонів гривень. А ще 60 мільйонів гривень не вистачає на оплату комунальних послуг. Не так просто буде забезпечити успішних студентів стипендіями — запланованого стипендіального фонду не вистачить.

Треба остаточно перебороти спротив Міністерства праці і ввести, як того вимагає Болонський процес, новий перелік спеціальностей та два рівні випуску фахівців — бакалавр, магістр. Доля третього рівня — кандидата наук — ще не визначена, йдуть дискусії. Слід зазначити, що згідно з угодою, підписаною у минулому році, у 2009 році Україна повинна мати перелік спеціальностей, повністю узгоджений з європейським. І додаток до диплому з цього ж року вона уже повинна видавати теж європейського зразка. Міністерство бере зобов’язання виготовити бланки таких додатків ще на початку 2008 року. Тож ті ВНЗ, які будуть готові видавати додатки до диплому європейського зразка уже у 2008 році, зможуть це зробити. Але перед цим усі ці ВНЗ зобов’язані перейти до кредитно-модульної системи організації навчального процесу і запровадити систему ECTS контролю якості підготовки фахівців. А у нас деякі ВНЗ навіть про ректорський семестровий контроль забули.

На затвердженні у Кабміні лежить документ, згідно з яким міністерство буде вищим навчальним закладам затверджувати лише плани прийому на бакалаврську підготовку згідно з наявними ліцензіями, а ВНЗ уже самі будуть визначатись з тим, скільки місць виділяти під ту чи іншу спеціальність, що базується на тому чи іншому бакалавраті, та затверджувати програми магістерської підготовки з врахуванням побажань замовників кваліфікованої робочої сили. Але одночасно до ВНЗ суттєво зростуть вимоги з боку міністерства у питанні працевлаштування випускників, аж до позбавлення ліцензії в разі відсутності попиту.

Якість підготовки фахівців у тому чи іншому ВНЗ стане домінантою для міністерства, яку воно перевірятиме усіма доступними засобами — будуть і анкетування роботодавців, котрі надали роботу випускникам, і фронтальні перевірки підготовки усіх ВНЗ по конкретній дисципліні, і перевірки складу та роботи ДЕК з акцентуванням на серйозність фахівців, поставлених головами ДЕК, та їх присутності на захистах. Поставить задачу міністерство перед кожним ВНЗ і по пошуку способів оцінки фаховості викладачів, особливо тих, у яких тематика захищених дисертацій і дисциплін, які вони викладають, не співпадає.

Проголосив міністр і курс на закриття відокремлених підрозділів університетів, які не забезпечені кадрами, лабораторною та бібліотечною і аудиторною базами, а тому не дають знань, а лише видають дипломи. Це особливо важливо, ще й з огляду на те, що з кожним роком буде зменшуватись кількість абітурієнтів, яких може не вистачити навіть базовим ВНЗ. В таких випадках, як сказав міністр, навіть «дерево, щоб вижити, скидає мілкі гілки і зайве листя». Крім того, із-за низької якості дипломів, отриманих у відокремлених підрозділах унiверситетів, втрачають довіру і дипломи базових ВНЗ. Закликав міністр разом боротись із лжеосвітою.

Як і на усіх інших зустрічах, не обминув Станіслав Ніколаєнко і питання зовнішнього тестування випускників середніх шкіл. У наступному році уже третина усіх випускників пройде через зовнішнє тестування, а з 2008 року на тестування підуть усі, навіть випускники попередніх років, які надумають поступати у ВНЗ. А у 2006 році за результатами зовнішнього тестування до ВНЗ прийнято 11 тисяч першокурсників. Але водночас міністр звернув увагу на те, що 49 % усіх, хто пройшов зовнішнє тестування у 2006 році, не мають права навчатись у ВНЗ, оскільки в переводі на 5-бальну шкалу вони набрали від 0 до 2 балів.

Стосовно правил прийому до ВНЗ Станіслав Ніколаєнко вважає, що подача документів в усі ВНЗ III та IV рівнів акредитації повинна здійснюватись в одні і ті ж терміни без надання переваг університетам зі статусом національного.

Запропонував міністр припинити створення мілких кафедр, на яких неможливо без перевантаження викладачів створити нормальний навчальний та науковий процеси, та більше приділяти уваги органам студентського самоврядування, аби вони не ставали рупором окремих політичних сил.

Завершив свій виступ Станіслав Ніколаєнко проблемою нестачі та перенаселення гуртожитків, попередивши, що від тих ВНЗ, які здаватимуть площі в гуртожитках в оренду, «лишні» гуртожитки будуть відбиратись і передаватись тим державним ВНЗ, у яких їх не вистачає.

Після міністра короткі виступи прозвучали із уст ректорів: Скопенка, Згуровського, Павленка, Тація, Шевченка, Малахова, Мазаракі, Величка, Тимошенка. В їхніх виступах були озвучені ідеї, що абiтурієнти повинні поступати лише в один ВНЗ, що в містах розміру Вінниці не повинно бути більше трьох університетів, що ліцензії треба давати лише ВНЗ, у яких є власні кадри і матеріальна база, що передача контролю за університетською наукою комісіям Національної академії наук України, як це передбачено в ст.45 проекту Бюджету-2007, приведе до знищення університетської науки, що Болонський процес в українських ВНЗ наступом чиновництва на їхню автономію та академічні свободи і збереженням наряду з бакалавратом і магістратурою також незрозумілого для Європи спеціалітету, фактично, зупинено, що нав’язування усім ВНЗ результатів зовнішнього тестування є «компанійщиною», що треба зробити більш жорсткі умови ліцензування, але акредитацію потрібно відмінити і нехай ринок визначає, дипломи якого ВНЗ суспільству потрібні, а якого ні, що філіали, у яких слабка база і відсутні свої кадри вищої кваліфікації необхідно закрити, що введення обмежень у виплатах пенсій працюючим професорам входить у протиріччя з нормами Конституції України, що коштами, заробленими університетом за надання платних послуг, повинні розпоряджатись ректори без звернення за дозволами до міністерства і казначейства, що право внесення змін до кошторису і штатного розпису треба повернути ректорам, що серед університетів потрібно виділити підклас академічних університетів, яким надати увесь комплекс академічних свобод, що потрібно заборонити відкриття нових спеціальностей у ВНЗ без згоди ради ректорів регіону, що потрібно підвищити розмір студентських стипендій і ввести соціальні стипендії для тих студентів, які не дуже добре навчаються, але з різних причин не мають повноцінної батьківської матеріальної підтримки, що потрібно спростити громіздку і малоефективну процедуру тендерних торгів, в яких сьогодні може виграти не та організація, яка краще і вчасно усе зробить, а та, яка більше наобіцяє, не маючи стартових можливостей для виконання цих обіцянок.

Взяв слово і я. У своєму виступі я звернув увагу на те, що в разі включення до Бюджету-2007 обмежень на отримання пенсій працюючим професорам, більшість із них кине роботу і піде на пенсію, що приведе до повного розвалу існуючої системи атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, оскільки сьогодні у більшості спецрад члени пенсійного віку складають від половини до двох третин їхнього складу. Тож цю статтю із проекту закону про Бюджет-2007 треба вилучити ще і з цієї причини.

Заступник міністра Михайло Степко звернув увагу на те, що спеціалітет не виводиться з числа рівнів вищої освіти лише тому, що тільки технічні ВНЗ запропонували два рівні — бакалавра інженерії і магістра інженерії або магістра технічних наук, а ВНЗ інших профілів нічого не пропонують взамін спеціалітету.

Віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро Табачник у своєму виступі пообіцяв розширити автономію ВНЗ з одночасним введенням режиму більш жорсткого контролю за якістю підготовки в автономних ВНЗ з боку інспекції. Звернув він увагу і на те, що із-за розповсюдженню по світу дипломів Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), навіть сусідні країни відмовляються з нами вести переговори про взаємне визнання дипломів про вищу освіту. Підтвердив він правильність курсу міністерства на закриття слабких відокремлених підрозділів ВНЗ, на передачу іншим державним ВНЗ гуртожитків, які здаються в оренду, та на посилення вимог при видачі ліцензій на здійснення освітньої діяльності. Не підтримав віце-прем’єр пропозицію підвищити розмір стипендії, нагадавши, що в усі часи її студенту не вистачало. Тож він, наприклад, в студентські роки працював на двох роботах, аби забезпечити себе матеріально, оскільки не вистачало на життя і купівлю потрібної літератури навіть його іменної стипендії. При цьому він нагадав, що навіть у комуністичному Китаї стипендії студентам не виплачуються, а усі студенти вносять плату за своє навчання. І розмір цієї плати тим більший, чим студент багатший. А тому і ми в Україні невдовзі прийдемо до того, що відмінимо виплату стипендії зовсім. Але перед цим кожному, хто побажав отримати вищу освіту, створимо умови вільного отримання безпроцентних кредитів банків на покриття освітніх витрат. На завершення свого виступу Дмитро Табачник підкреслив, що не може бути іншим шлях розвитку університетів, ніж шлях реалізації тріади: освіта — наука — інновації.

Міністр Станіслав Ніколаєнко в заключному слові пообіцяв ще до кінця цього року ввести повну виплату доплат за учені звання доцента і професора, а також домогтись від Міністерства праці визнання нової номенклатури спеціальностей, щоб вона вступила в дію уже з 2007 року.

Моє заключне враження від цієї зустрічі однозначне — вона була корисною не лише ректорам, а і керівникам галузі.

Версія для друку

Розділи книги
Передмова
Звернення до президента України
Перші тривожні думки
Заява П. В. І. як свідчення негараздів у нашій міліції
Народження уряду
Спільне засідання УФІ та АР ВНТЗУ
Інавгурація губернатора
Деякі наслідки Помаранчевої революції
Загадкова смерть екс-міністра МВС Юрія Кравченка
А чи варто Україні зміцнювати радянську систему атестації наукових та науково-педагогічних кадрів?
Відповіді любителю «лохотрону» та молодим соціалістам
Перша підсумкова колегія міністра Ніколаєнка
Два листи міністру
Десятиріччя Асоціації народних депутатів України
Три події у першій декаді квітня 2005 року, що сколихнули Україну
Зустріч з академіком Кунцевичем
Створення партії підтримки Віктора Ющенка на Вінниччині
Україна — чуток країна
Всеукраїнська олімпіада з автоматики і систем керування
Думки, народжені виїзним засіданням Президії АПНУ
Із чужої пісні слова не викинеш
Перша поява губернатора у рідному університеті
Перша рецензія на «Що за горизонтом?»
100 днів президентства Віктора Ющенка
Хто і коли об’єктивно оцінить вклад штрафних батальйонів у перемогу Радянської Армії над вермахтом?
Анонімники не вгамовуються
Університетський плебісцит
Відповідь Лідії Петрівні
Неузгодженість чи новий стиль?
Подорож делегації університету до Франції та Англії
Що виявилось не врахованим?
Ще раз про Тузлу
Нарада ректорів технічних ВНЗ України
Чи можна повернути те, що повернути не можна?
Інформаційне небо червня
Співбесіда з медалістами
Бомбардування комети
Невже ті, хто голосував за комуністів, підтримують їхні дії у Верховній Раді?
Третя світова перекинулась на Британські острови
Чи безсмертні ідеї Романа Безсмертного?
Реакція на лист від Гамрецького
Підсумкова колегія з селекторною присутністю
Звіт ректора про роботу у 2004—2005 навчальному році
Штормова декада вересня
Новий виток демократії в нашому університеті
Вінниці — 650!
Янукович сказав: «Так! Ющенко!»
Чи відбулося оновлення уряду?
Доповнення до закону про вищу освіту та деякі його наслідки
Депутатська недоторканість — форма захисту чи критерій оцінки?
Відвідини Верховної Ради України та дискусія з міністром
Повторна приватизація «Криворіжсталі»
Бюджетні пристрасті
Старт відпустки
Знакові події 1-ї декади листопада
Другий з’їзд партії НСНУ
Мороз в університеті
СТБ, комуністи і мікрофон
Суботні новини
День свободи
Понеділок — не завжди день важкий
Знакові події останнього листопадового вівторка
Не сприйняття і не прийняття на фоні визнання
Майже тиждень у Києві
Пора
Данилова арифметика
Звернення до міністра
Російська газова атака України у день зміни системи влади у ній
Телевізійне новорічне поздоровлення
Професіонали потрібні не лише у політиці, а і у пожежних командах
Три знакові для мене події після різдвяного тижня
Нагородний дощ
Батько і син Матвієнки та Яцків з Даниловим як перші і останні політичні гості нашого університету під час нинішньої парламентської виборчої кампанії
Карна справа
Декілька слів про хід передвиборчої кампанії
Наглядова рада ВНТУ
Друга підсумкова колегія міністра Ніколаєнка
Недолуга спроба здійснення адміністративного тиску
Зустріч з Юрієм Єхануровим
Репліки
Вибори
Президія і загальні збори АПНУ та захист Віталія
Коаліція
З Олександром Зінченком у чистий четвер
Що було важливим для мене у кінці квітня 2006 року?
Перше засідання Наглядової ради та виїзне засідання Президії АПНУ в нашому університеті
Безвладдя
Важливі події останньої декади червня
Коаліція вмерла! Нехай живе коаліція!
Завершення перевірок і приймальної кампанії
Декілька слів про дивізію СС «Галичина»
Універсал національної єдності
Перша спроба моїх недоброзичливців скористатись новим політичним співвідношенням
Післямова до викладеного
15 річниця незалежності України
Чим завершили і що будемо робити?
Що було цікавого у вересні
Як зробити вітроенергетику ефективною
Розбудова системи противаг
Нарада у міністра
Подорож до Німеччини
Загальні збори АПНУ
Полювання на помаранчевих міністрів
Роздуми під час святкування Дня свободи
Кілька слів про добросусідство
Післямова в остаточному варіанті
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.