Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Навчальні посібники
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – 2-е вид., змін. та доп. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 317 с.

В навчальному посібнику з використанням ідеології системного аналізу викладена ме-тодологія та організація проведення наукового дослідження на усіх його етапах, почи-наючи з постановки задачі і закінчуючи формулюванням висновків та публікацією ос-новних результатів у вигляді звітів, наукових статей, презентацій на наукових форумах та описів реалізації винахідницьких ідей.

Викладення основного теоретичного матеріалу в навчальному посібнику супроводжу-ється прикладами з електроенергетики та електромеханіки, а тому цей навчальний по-сібник рекомендується у першу чергу для студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на етапі магістерської підго-товки.

Навчальний посібник може бути корисним також інженерам електроенергетичного та електромеханічного профілів, у яких під час їхньої практичної діяльності виникне не-обхідність в дослідженні процесів в об’єктах, які вони проектують чи експлуатують.

Навчальний посібник є другим виданням однойменного навчального посібника тих же авторів, виданого у 2014 році, в результаті практичної апробації якого була виявлена необхідність доповнення окремих підрозділів його додатковими матеріалами, котрі ви-несені в додатковий розділ, який містить вісім нових підрозділів, що доповнюють но-вим матеріалом підрозділи 1.2, 3.3, 4.2, 4.6, 4.11, 7.2 та розділ 10.


Версія для друку


Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.