Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Публіцистика
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

1-го квітня у моїй приймальні пролунав телефонний дзвінок з Управління керівних кадрів Департаменту кадрової роботи нашого міністерства, яким мене через помічника, яка прийняла цей дзвінок, було поставлено до відома, що, якщо я бажаю взяти участь у конкурсі по виборах ректора ВНТУ, який буде оголошено у зв’язку з закінченням 12 червня терміну дії мого контракту, то зобов’язаний до 6-го квітня надати до міністерства свій звіт про роботу, виконану за період після останніх виборів з 2003 по 2010 роки, та моє бачення розвитку університету на період з 2010 по 2017 роки у вигляді перспективного плану. Крім того, було повідомлено, що звітуватиму особисто на засіданні кадрової комісії я 5-го травня, після того, як університет відвідає комісія мінiстерства, яка перевірить на місці правдивість моїх звітних даних та здійснить зріз знань наших студентів шляхом проведення контрольних робіт в різних студентських групах по різних предметах.

Тож довелось мені навіть на Пасху сидіти за комп’ютером, над звітом і перспективним планом розвитку, які я писав, попередньо через проректорів зібравши усі необхідні дані, та 5-го квітня, у післяпасхальний понеділок, що був вихідним днем, збирати ректорат для їх обговорення і затвердження.

Працюючи у Пасхальний день, я, звичайно ж порушував християнські канони, але, сподіваюсь, що не буду покараним, оскільки, по-перше, був поставлений міністерством в умови, які можна було виконати, лише працюючи і у дні цього християнського свята, по-друге, в жодному з християнських канонів не прописана заборона працювати за комп’ютером, а по-третє, працюючи за комп’ютером, я, як і під час керування автомобілем, отримую насолоду, що узгоджується ідеологічно з християнськими канонами, які, якраз, і вимагають у християнські свята отримувати насолоду.

Тож 6-го квітня зранку мій звіт на 43 сторінках 14 кеглем і перспективний план розвитку університету із 75 позицій за 7 напрямами розвитку на 13 сторінках були доставлені нарочним в Департамент кадрової роботи міністерства. Одночасно в канцелярію міністерства був зданий лист міністру такого змісту:


Міністру освіти і науки України
Д. В. Табачнику

Про вибори ректора ВНТУ

Шановний Дмитре Володимировичу!

12 червня 2010 року добігає кінця мій контракт ректора, тож уже 13 червня посада ректора Вінницького національного технічного університету стає вакантною, а тому прошу Вас в травні оголосити конкурс на її заміщення.

Оскільки Ви на зустрічі з ректорами, під час загальних зборів Національної Академії педагогічних наук України, 18 березня 2010 року висловили побажання, щоб у виборах ректора брали участь декілька кандидатів на цю посаду, то ставлю Вас до відома, що на виборах ректора ВНТУ буде, як мінімум, два кандидати, оскільки обов’язково у виборах братиме участь також перший проректор університету, д. т. н., проф. В. В. Грабко, якому лише 50 років і який стоїть в офiційному резерві на посаду ректора. Тож ректор у ВНТУ дійсно обиратиметься Конференцією трудового колективу на альтернативній основі, а не безальтернативно затверджуватиметься.

Я теж хочу взяти участь у цьому конкурсі, тому передав до Департаменту кадрової роботи свій звіт про роботу на посаді ректора за період з 2003 по 2010 рр., з якого видно, що працював я на цій посаді досить ефективно, а також передав своє бачення майбутнього університету на наступні 7 років у вигляді перспективного плану розвитку ВНТУ.

З повагою –
ректор ВНТУ
Б. І. Мокін


Оскільки я звітував перед колективом університету на загальних зборах кожного року, то в попередніх моїх книгах та на попередніх сторінках цієї книги наведені практично усі ті дані, які увійшли і в звіт за 7 років роботи після останніх виборів, тому я вирішив не обтяжувати цю книгу повторенням ще раз того, про що уже йшла мова в інших книгах і розділах, а тому не приводжу цього звіту, хоча на моєму сайті і на сайті університету напередодні виборів ректора він буде виставлений.

А от перспективний план розвитку університету я вирішив привести, оскільки в ньому міститься інформація, яка ще не наводилася в моїх друкованих працях. Тож далі подаю


Перспективний план розвитку
Вінницького національного технічного університету на 2010-2017 роки


1. В напрямку управління університетом:

1.1. Створити автоматизовану систему управління університетом, в яку закласти новітні інформаційні технології, здатні не лише здійснювати аналіз досягнутого, але і прогнозувати наслідки прийняття тих чи інших управлінських рішень на рівні ректорату і Вченої ради університету та директоратів і Вчених рад профільних навчально-наукових інститутів. В цих технологіях поєднати детермінований характер вказівок міністерства, дискретно-неперервний характер та синергетику навчального, наукового і виховного процесів, стохастичний характер баз даних та нечіткий характер баз знань.

Термін виконання: окремі блоки — до кінця 2010 р., окремі підсистеми — до кінця 2011 р., система в цілому — до кінця 2012 р.

1.2. Привести управлінську вертикаль університету до вимог законодавства про боротьбу з корупцією і, в першу чергу, виключити пряму підпорядкованість близьких родичів, накладання оплачуваного сумісництва на час роботи за основною посадою та поєднання службовими особами управлінських і підприємницьких функцій.

Термін виконання: до кінця 2010 р., з подальшим підтриманням до 2017 р.

1.3. Запровадити демократичні процедури обговорення і прийняття рішень зі стратегічних питань розвитку університету шляхом врахування Конференцією трудового колективу і Вченою радою університету попереднього соціологічного опитування членів колективу та колективної думки органів студентського самоврядування і пропозицій Наглядової ради університету.

Термін виконання: до кінця 2010 р., з подальшим підтриманням до 2017 р.


2. В напрямку підвищення якості навчального процесу:

2.1. З дозволу Міністерства освіти і науки України забезпечити якісний відбір абітурієнтів за розробленим в університеті алгоритмом, який враховує професійну орієнтацію в університетському центрі довузівської підготовки, результати зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників середніх навчальних закладів, середній бал шкільного атестата, отриману в університеті оцінку з профільної для університету шкільної дисципліни та бонусні бали за високі досягнення в школі і на олімпіадах.

Термін виконання: щорічно під час вступної кампанії до університету, після надання міністерством автономії в цьому питанні.

2.2. З метою інтеграції в європейський освітній простір та визнання в провідних європейських державах дипломів унiверситету:

2.2.1. За рахунок університетської складової навчальних планів доповнити ці плани навчальними дисциплінами, які вивчаються під час освоєння аналогічних спеціальностей у провідних університетах світу, але не представлені в обов’язковій складовій вітчизняних навчальних планів.

Термін виконання: до кінця 2011/2012 навчального року.

2.2.2. Виставити на сайті університету українською, російською та англійською мовами навчальні плани усіх спеціальностей, фахівців за якими готує університет, та робочі навчальні плани усіх навчальних дисциплін, які забезпечують підготовку за цими спеціальностями.

Термін виконання: до кінця 2010/2011 навчального року зі щорічним оновленням при зміні навчальних планів спеціальностей або робочих навчальних планів навчальних дисциплін.

2.2.3. Створити групи споріднених навчальних дисциплін для усіх спеціальностей з метою забезпечення вільного вибору студентами за критерієм — чим далі навчальна дисципліна від суті спеціальності, тим більшу кількість кредитів потрібно по ній набрати.

Термін виконання: до кінця 2010/2011 навчального року зі щорічним оновленням при зміні структури навчальних планів спеціальностей.

2.2.4. Завершити внесення до комп’ютерної бази бібліотечного фонду, з вільним доступом змісту основної навчальної літератури за усіма спеціальностями.

Термін виконання: до кінця 2012 р.

2.2.5. Автоматизувати процес переведення оцінок екзаменів і заліків, виставлених у вітчизняній шкалі, в шкалу європейської системи ECTS.

Термін виконання: до кінця 2010 р.

2.3. Створити дистанційні курси по усіх навчальних дисциплінах усіх спеціальностей.

Термін виконання: до кінця 2011/2012 навчального року.

2.4. Перейти від 100 % забезпечення навчальних дисциплін україномовною навчальною літературою, створеною науково-педагогічними працівниками університету з грифом університету та професорами інших вищих навчальних закладів з грифом міністерства, до 100 % забезпечення навчальних дисциплін україномовною навчальною літературою виключно лише з грифом міністерства, у тому числі і в електронній формі, представленій на сайті університету.

Термін виконання: до кінця 2015 р.

2.5. Створити у кожному районному центрі Вінницької області, на базі комп’ютерного класу з виходом в Інтернет провідної загальноосвітньої середньої школи або ВНЗ I-II рівнів акредитації, районний центр дистанційної освіти (РЦДО), за допомогою якого наблизити до місць проживання студентів-заочників процес відпрацювання лабораторних робіт, складання іспитів та захисту курсових проектів, завдяки встановленню у кожному РЦДО відеокамери, яка забезпечить можливість викладачу, котрий знаходиться на кафедрі університету, однозначно ідентифікувати кожного студента, що прийшов попрацювати в центрі і вийшов на зв’язок з викладачем.

Термін виконання: до 2017 р., з щорічним введенням в дію трьох РЦДО.

2.6. Створити на кожній кафедрі університету, яка має навчальні лабораторії, пересувний відеокомп’ютерний лабораторний комплекс (ПВКЛК), запатентований нашим університетом, за допомогою якого кожний студент-заочник, не виходячи зі свого РЦДО, тобто, на відстані в десятки, а то і сотні кілометрів від Вінниці, може проводити повноцінні лабораторні роботи з віртуальною присутністю в навчальних лабораторіях університету.

Термін виконання: до 2017 р., з щорічним введенням в дію не менше чотирьох ПВКЛК.

2.7. Забезпечити успішне проходження повторної акредитації усіма навчальними спеціальностями університету.

Термін виконання: до 2017 р., з щорічним забезпеченням повторної акредитації спеціальностей, термін дії сертифікатів з яких закінчується.

2.8. За рахунок годин практики та дисциплін, із числа тих, які дозволено встановлювати рішенням Вченої ради університету, продовжувати та удосконалювати запозичену у 1990 році у технічних факультетів університетів США і Канади практику освоєння студентами 1-го і 2-го курсу робітничих кваліфікацій, корельованих з майбутніми інженерними, з отриманням посвідчень за однією з ліцензованих 18 професій за переліком, визначеним для профтехучилищ, та заміну ознайомчих практик на робітничі триместри на 2-му та 3-му курсах, під час яких студенти працюють на робочих місцях за отриманою кваліфікацією, з виконанням виробничих завдань і отриманням зарплати за їх виконання, що суттєво скорочує термін адаптації до спеціальності в умовах подальшого навчання в університеті та до умов виробництва після закінчення університету.

Термін виконання: до 2017 р. щорічно.

2.9. Замінити комп’ютери в інститутських комп’ютерних центрах, задіяних в навчальному процесі, на комп’ютери останнього покоління, передавши комп’ютери, що заміняються, які теж є достатньо потужними, на кафедри та у відділи, для забезпечення підключення до університетської комп’ютерної мережі та надання можливості виходу в Інтернет кожній лабораторії та кожній складовій університетської структури.

Термін виконання: до кінця 2017 р., зі щорічним оновленням не менше 14 % обладнання кожного інститутського комп’ютерного центру.

2.10. Оснастити усі основні навчальні лабораторії випускних кафедр університету сучасним обладнанням шляхом подальшого розширення контактів з провідними вітчизняними і зарубіжними фірмами, які випускають це обладнання, і погоджуються надавати його університету безкоштовно за умови, що університет саме на ньому готуватиме майбутніх інженерів в процесі освоєння ними вибраної спеціальності.

Термін виконання: до кінця 2017 р., зі щорічним оновленням не менше 14 % лабораторного обладнання кожної випускної кафедри.

2.11. Для підвищення рівня залишкових знань продовжувати використовувати і удосконалювати запозичену в університетах Канади і США практику планування читання лекцій і проведення семінарських та практичних занять не «парами», а одногодинними заняттями, завдяки чому збільшується частота спілкування студентів з викладачами та забезпечується можливість складення розкладів аудиторних занять без «вікон» в межах 6 годин кожного дня, в результаті чого друга половина дня вивільнюється для самостійної роботи в бібліотеці і залах дипломного та курсового проектування.

Термін виконання: до кінця 2017 р., щорічно під час складання розкладів занять.

2.12. Для забезпечення можливості використовувати під час проведення занять нові інформаційні технології, оснастити усі лекційні зали електронними дошками, а до кожної парти в аудиторіях підвести електроживлення та гнізда для підключення до комп’ютерної мережі студентських ноутбуків.

Термін виконання: до кінця 2017 р., зі щорічним оснащенням не менше 14 % аудиторного фонду.

2.13. Розробити навчальні плани, створити інфраструктуру та кадрове забезпечення і домогтись видачі Міністерством освіти і науки України ліцензій на відкриття одного нового напрямку підготовки — 6.051401. Біотехнологія — в новій для університету галузі знань — 0514 Біотехнологія, одного нового напряму підготовки — 6.050202. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — в наявній в університеті галузі знань — 0502. Автоматика та управління та 4 нових спеціальностей:

7.092502. Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва  (в межах нового напряму — 6.050202 наявної галузі знань — 0502)

7.092903. Екобіотехнологія (в межах нового напряму — 6.051401 нової галузі знань — 0514)

7.080407. Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг  (в межах наявного напряму — 6.050101 наявної галузі знань — 0403)

7.050206. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  (в межах наявного напрямку — 6.030601 наявної галузі знань — 0306)

Термін виконання: початок — друга половина 2010 р., закінчення — до кінця 2012 р.

2.14. Оновити методичні вказівки до вивчення усіх профільних дисциплін усіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в університеті, з використанням не лише розповсюдженої в країнах Європи і Америки операційної системи Windows, усі ліцензії для дистрибутивів якої є платними і коштують не дешево, але і операційної системи Linux, розповсюдженої в Китаї і Японії, дистрибутиви якої є офіційно безкоштовними.

Термін виконання: до 2015 р., зі щорічним оновленням на 20 %.

2.15. Закріпитись в 20 кращих університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна», який проводить щорічно, використовуючи всесвітньо визнану Шанхайську методику, кафедра ЮНЕСКО при НТУУ «КПІ».

Термін виконання: до 2017 р. щорічно.


3. В напрямку підвищення ефективності науково-дослідного процесу:

3.1. Через виступи на парламентських слуханнях і на зібраннях Ради ректорів та в засобах масової інформації переконати міністерство у необхідності приведення Кабмінівських валових критеріїв надання університетам статусу науково-дослідницьких до відносних значень, визначених діленням валових значень цих критеріїв на чисельність штатних науково-педагогічних працівників, обраховану в сотнях, або на чисельність студентів стаціонару, обраховану в тисячах. Адже валові значення критеріїв не дозволяють оцінити ефективність роботи кожного науково-педагогічного працівника, і колективу у три рази чисельнішому за інший колектив, у якого валове значення певного критерію є у два рази меншим, віддає перевагу за цим валовим критерієм, у той час як працівники другого колективу за відносним значенням цього ж критерію працюють в 1,5 рази ефективніше.

Термін виконання: до прийняття рішення Кабміном ввести замість валових значень критеріїв надання університетам статусу науково-дослідницьких відносні значення.

3.2. Домогтись надання Вінницькому національному технічному університету статусу науково-дослідницького.

Термін виконання: протягом року після заміни валових значень критеріїв надання цього статусу відносними значеннями.

3.3. Домогтись внесення до міжнародної бази SCOPUS усіх 6 наукових журналів, що редагуються і видаються у ВНТУ — це дасть можливість усім вченим, які публікують свої результати в наших журналах, з кожною новою публікацією збільшувати свій індекс цитування (імпакт-фактор). Першим кроком до цього буде друкування їх змісту в кожному числі трьома мовами: українською (для вітчизняного використання), російською (для зацікавлення науковців Росії) та англійською (для зацікавлення науковців із країн Європи, Азії, Австралії, Америки та Африки).

Термін виконання: перейти на тримовність до кінця 2010 року, завершити підготовку документів до кінця 2011 року, домагатись же внесення наших журналів до бази до тих пір, поки усі вони туди не увійдуть.

3.4. Домогтись перетворення разової аспірантури за спеціальністю 08.00.04. Економіка та управління підприємствами — в постійно діючу, після чого в аспірантурі нашого університету проводитиметься підготовка аспірантів за 23 науковими спеціальностями.

Термін виконання: до середини 2011 р.

3.5. Відкрити ще одну спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій — з економічних наук, після чого у ВНТУ будуть діяти 6 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій за 14 науковими спеціальностями, у тому числі 2 спецради докторські за 6 науковими спеціальностями.

Термін виконання: до кінця 2012 р.

3.6. Домогтись захисту щорічно в університетських спецрадах в середньому 40 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Термін виконання: щорічно до кінця 2017 р.

3.7. Довести долю докторів наук в загальній чисельності науково-педагогічного складу університету до 13 %, а долю кандидатів наук — до 70 %.

Термін виконання: до кінця 2017 р., з приростом чисельності докторів наук по 0,5 % щорічно та з приростом чисельності кандидатів наук по 1,5 % щорічно

3.8. Довести долю викладачів, які мають вчене звання професора, до 11 %, а долю доцентів — до 59 %.

Термін виконання: до кінця 2017 р. з приростом чисельності професорів по 0,5 % щорічно та з приростом чисельності доцентів по 3 % щорічно.

3.9. Опублікувати 300 наукових монографій за результатами досліджень.

Термін виконання: до кінця 2017 р., зі щорічним виданням 40 монографій.

3.10. Постійно удосконалювати процес підготовки магістрів наукового спрямування по усіх спеціальностях, домагаючись, щоб зміст випускних магістерських робіт складав не менше 40 % змісту майбутніх кандидатських дисертацій, та щоб усі випускники наукової магістратури бажали вступати до аспірантури.

Термін виконання: до кінця 2017 р. по 70 щорічно.

3.11. Провести в університеті 35 науково-технічних конференцій з міжнародним статусом та з опублікуванням матеріалів цих НТК у виданнях за списком ВАКУ та розміщенням на сайті Центральної науково-технічної бібліотеки імені Вернадського.

Термін виконання: до кінця 2017 р., по 5 МНТК щорічно.

3.12. Взяти участь у 7 міжнародних виставках винаходів в містах Європи і США, які щорічно проводить Всесвітня асоціація винахідницьких організацій IFIA, і членом якої від України ще з 1994 року є лише ВНТУ, оскільки усі ці роки відносний критерій винахідництва у нашого університету є на порядок вищим від відносного критерію винахідництва НТУУ «КПІ», який за цим критерієм посідає після ВНТУ друге місце в Україні. Отримати на цих виставках не менше 7 золотих 7 срібних і 7 бронзових медалей.

Термін виконання: до кінця 2017 р., з участю в одній виставці щорічно.

3.13. Взяти участь у 7 Всеукраїнських освітніх виставках, які організовує Міністерство освіти і науки та Національна Академія педагогічних наук України та отримати на кожній з них не менше одного диплома переможця в номінації.

Термін виконання: до кінця 2017 р., з участю в одній виставці щорічно.

3.14. Виконати в університеті, як в науковій установі, наукових досліджень за державним замовленням та на замовлення організацій і підприємств на суму 35 млн грн.

Термін виконання: до кінця 2017 р., на суму 5 млн грн щорічно.

3.15. Отримати 1000 охоронних документів на винаходи та комп’ютерні програми.

Термін виконання: до кінця 2017 р., з отриманням не менше 140 охоронних документів щорічно

3.16. Довести кількість Лауреатів державних премій до 3, членів державних академій наук до 5, заслужених діячів до 15, членів громадських академій наук до 50.

Термін виконання: до кінця 2017 р.

3.17. Довести кількість науково-дослідних лабораторій, створених у співдружності з академічними інститутами, до 7, створити науковий бізнес-інкубатор.

Термін виконання: до кінця 2017 р.


4. В напрямку підвищення ефективності виховного процесу:

4.1. Шляхом проведення анкетування, організованого серед студентів органами студентського самоврядування, і передачі матеріалів цього анкетування до прокуратури, домогтись унеможливлення проявів хабарництва і корупції в середовищі професорсько-викладацького складу університету.

Термін виконання: починаючи з 2011 року, щорічно.

4.2. Вести наполегливу боротьбу з тютюнопалінням та активну профілактичну пропаганду проти вживання наркотиків та розповсюдження СНІД у студентському середовищі.

Термін виконання: постійно.

4.3. Забезпечити можливість кожному студенту, аспіранту та викладачу університету займатись спортом у вільний від занять та роботи час шляхом складення сприятливих розкладів використання спортивних споруд університету.

Термін виконання: постійно.

4.4. Вивести спортивну роботу на такий рівень, щоб студенти і викладачі університету домоглись не менше 200 призових місць в різного роду спортивних змаганнях.

Термін виконання: до кінця 2017 р., з отриманням щорічно не менше 30 призових місць.

4.5. Забезпечити можливість кожному студенту, аспіранту та викладачу університету у вільний від занять та роботи час розвивати інші свої таланти, відмінні від тих, що потрібні для інженерної і наукової роботи, шляхом складення сприятливих розкладів роботи відповідних гуртків у Центрі культурології і виховання студентів, клубі університету та в інших підрозділах Головного центру виховної роботи університету.

Термін виконання: постійно.

4.6. Видрукувати не менше 14 збірок поезій і прози та організувати не менше 7 виставок художніх полотен, авторами яких є наші студенти

Термін виконання: до кінця 2017 р., з друком не менше 2 збірок і організацією не менше однієї виставки щорічно

4.7. Продовжувати практику визначення «Міс ВНТУ», «Містер Шарм», «Міс Наука» та пошук талантів серед студентів шляхом проведення конкурсів «Студентська осінь», «Караоке на майдані», «ВНТУ має таланти» і проведення університетських та інститутських вечорів, присвячених визначним датам та дням народження інститутів.

Термін виконання: до кінця 2017 р., щорічно.

4.8. Забезпечити участь органів студентського самоврядування в прийнятті усіх, найбільш важливих для університету рішень.

Термін виконання: постійно.

4.9. Продовжувати практику надання шефської допомоги навчальним закладам для дітей з вадами здоров’я.

Термін виконання: до кінця 2017 р., щорічно, напередодні великих свят.

4.10. Продовжувати практику проведення оцінки роботи наставників студентських груп шляхом анкетування органами студентського самоврядування студентів цих груп і практику визначення надбавок до зарплати кращим наставникам за результатами цієї оцінки.

Термін виконання: до кінця 2017 р., по два рази кожного року.

4.11. Забезпечити і в подальшому безкоштовне проведення занять з фізкультури для студентів 1-4 курсів усіх спеціальностей у льодовому палаці «Айс Авеню», збудованому інвесторами на території університету на умовах спільної діяльності, згідно з якими університет використовує безкоштовно льодовий палац і ковзани для проведення занять зі студентами з фізкультури щодня з 8-ї години ранку до 13-ї години, крім вихідних і свят, протягом навчальних триместрів, а приватний співвласник льодового палацу використовує його щодня з 13-ї години дня до 23-ї години вечора та у святкові і вихідні дні протягом усього дня для отримання прибутку від платного катання на ковзанах усіх бажаючих.

Термін виконання: до кінця 2017 р.

5. В напрямку розширення міжнародного співробітництва:

5.1. Збільшити кількість іноземних студентів і аспірантів університету, які навчаються одночасно, до 500.

Термін виконання: до кінця 2017 р., зі щорічним приростом в кількості 40 осіб

5.2. Створити 12 консорціумів з 24 університетами країн Європи і виконати разом з ними 12 проектів за програмою Tempus та іншими програмами, в разі їх започаткування Європейським Союзом.

Термін виконання: до кінця 2017 р., з виконанням щорічно, починаючи з 2011 р., по 2 проекти.

5.3. Направити в закордонні університети і фірми для стажування та участі в Міжнародних наукових конференціях не менше 140 студентів та 210 викладачів.

Термін виконання: до кінця 2017 р., з направленням щорічно не менше 20 студентів та 30 викладачів.

5.4. Брати активну участь в роботі Європейської асоціації університетів, Світової асоціації університетів та Всесвітньої асоціації винахідницьких організацій, членами яких є ВНТУ.

Термін виконання: до кінця 2017 р., щорічно.

5.5. Завершити роботу по визнанню дипломів ВНТУ в усіх країнах світу, навіть у тих, з якими Україна ще не підписала договори про взаємне визнання дипломів.

Термін виконання: до кінця 2017 р.

5.6. У прибудові до 3-го студентського гуртожитку створити Інтерклуб, реконструювавши під нього приміщення колишнього кафе ОРАС, договір з власником якого у 2008 році розірвано і у 2009 році отримано рішення суду про його примусове виселення.

Термін виконання: до середини 2011 р.


6. В напрямку зміцнення матеріально-технічної бази і фінансів:

6.1. Розробити проекти добудови до 4 поверхів одноповерхових прибудов до студентських гуртожитків № №3,4,5, що додасть університету після завершення добудови 320 додаткових, до наявних 2617, місць для поселення студентів.

Термін виконання: до кінця 2010 р.

6.2. Добудувати до 4 поверхів одноповерхові прибудови до студентських гуртожитків № №3,4,5, що стане рівноцінним побудові ще одного 4-поверхового студентського гуртожитку при суттєво меншій собівартості кожного із введених додаткових студентських місць.

Термін виконання: до кінця 2016 р., з добудовою прибудови до гурт.№ 3 до кінця 2012 р., до гурт.№ 4 — до кінця 2014 р., до гурт.№ 5 — до кінця 2016 р.

6.3. Розробити проект побудови 40-квартирного 5-поверхового житлового будинку для працівників університету.

Термін виконання: до кінця 2011 р.

6.4. Побудувати 40-квартирний 5-поверховий житловий будинок для працівників університету по вул. Порика.

Термін виконання: до кінця 2015 р.

6.5. Завершити розпочату у 2008 році перебудову блоків кімнат відпочинку на кожному поверсі, починаючи з другого, студентських гуртожитків № №3,4,5, в жилі приміщення, що додасть 96 додаткових місць, придатних для комфортного проживання студентів.

Термін виконання: до кінця 2011 р.

6.6. Провести капітальний ремонт студентського гуртожитку № 2, який є найстарішим після уже капітально відремонтованого студентського гуртожитку № 1.

Термін виконання: протягом 2012/2013 навчального року, в якому до університету вступить найменша кількість абітурієнтів, оскільки у 2012 році не буде випуску в середніх школах.

6.7. Замінити, на енергозберігаючі склопластикові, вікна в усіх основних навчальних корпусах університету, збудованих до 2000 року

Термін виконання: до кінця 2017 р. — по одному корпусу щороку, починаючи з 2011 р.

6.8. Замінити на енергозберігаючі усі лампи освітлення в основних навчальних корпусах.

Термін виконання: до кінця 2012 року.

6.9. Добудувати і ввести в дію другу чергу системи автоматичного регулювання теплопостачання навчальних корпусів університету.

Термін виконання: до кінця 2011 р.

6.10. Збудувати шатрові дахи на навчальних корпусах № №3,4.

Термін виконання: до кінця 2011 р.

6.11. Реконструювати систему теплопостачання в навчальному корпусі № 4, який нині є найбільш холодним взимку.

Термін виконання: до кінця 2010 р.

6.12. Реконструювати корпус кафедри фізичного виховання, шляхом добудови 3-го поверху.

Термін виконання: протягом 2016-2017 рр.

6.13. Замінити усі газові плити в студентських гуртожитках на електричні.

Термін виконання: до кінця 2011 р.

6,14. Здійснити капітальний ремонт існуючих, і збудувати 2 нових будинки та нову систему каналізації в спортивно-оздоровчому таборі університету.

Термін виконання: до кінця 2017 р.

6.15. Наростити потужність університетського видавничого центру шляхом придбання та установки нового обладнання і заміни фізично та морально-застарілого.

Термін виконання: до кінця 2017 р.

6.16. В доповнення до договору з приватною фірмою про спільну діяльність у використанні льодового палацу, укласти ще один договір про спільну діяльність з іншою приватною фірмою, згідно з яким ця фірма поставить до університету сучасне закордонне обладнання для діагностики автомобілів і автобусів усіх марок та отримає ліцензію на проведення технічного обслуговування автотранспорту і буде використовувати придбане обладнання згідно з ліцензією, а університет отримає можливість використовувати це обладнання, встановлене в одному із автомобільних боксів автогосподарства університету, для навчання робітничій професії на перших двох курсах студентів автомобільного напряму підготовки, а на старших курсах — для фахової підготовки майбутніх інженерів-автомобілістів.

Термін виконання: встановлення обладнання до кінця 2010 р., спільне використання — до кінця 2017 р.

6.17. Заробити на платних послугах університету (навчання студентів-контрактників, навчання іноземних студентів, виконання госпдоговірних наукових робіт та ін.) 200 млн грн.

Термін виконання: до кінця 2017 р., з отриманням щорічно порядку 30 млн грн.


В напрямку соціального захисту працівників університету і студентів:

7.1. Вчасно виплачувати усі види заробітної плати і стипендії працівникам університету, студентам, аспірантам і докторантам.

Термін виконання: до 2017 р., щомісяця.

7.2. Зберегти критеріально-обгрунтовану і практично-випробувану в університеті систему надбавок і доплат за виконання додаткової роботи, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи та за складність виконуваної роботи і напруженість при її виконанні.

Термін виконання: до кінця 2017 р., щомісяця.

7.3. Зберегти критеріально-обґрунтовану і практично-випробувану в університеті систему надання матеріальної допомоги на поховання близьких родичів, що померли, на покриття витрат, пов’язаних із вчасним захистом дисертацій, на лікування при тяжких хворобах, на відновлення здоров’я, частково втраченого під час виконання роботи в стресових ситуаціях і в умовах обмеження у часі.

Термін виконання: до кінця 2017 р., по мірі потреби.

7.4. Забезпечувати нормальне функціонування санаторію-профілакторію при університеті, університетського спортивно-оздоровчого табору на Південному Бузі біля с. Новоселівка, університетської бази відпочинку на березі Чорного моря у кримському місті Саки та справедливий розподіл путівок для відпочинку в них.

Термін виконання: до кінця 2017 р., щорічно.

7.5. Разом з міською лікарнею № 1 забезпечувати нормальне функціонування медпункту при університеті.

Термін виконання: постійно.

7.6. Забезпечувати спецодягом та спецпродуктами харчування усіх тих працівників служб обслуговування університету, яким це передбачено чинним законодавством.

Термін виконання: до 2017 р., щорічно.

7.7. Забезпечувати студентів-сиріт та позбавлених батьківського піклування коштами на харчування та придбання одягу.

Термін виконання: до 2017 р., щорічно.

Перспективний план розвитку ВНТУ обговорено і схвалено на засіданні ректорату 05.04.2010 р.

Підписав план за дорученням ректорату

Ректор ВНТУ
Б. І. Мокін

Версія для друку

Розділи книги
Передмова
Перший темношкірий президент США
Володимир Полохало збирає наукову еліту
Обезголовлення українського парламенту
Селекторна нарада
Концерт в честь 70-річчя Леоніда Кучми
Осінні загальні збори АПНУ
Чому ми не відзначаємо День Свободи?
Запасний аеродром
Прямий ефір президента
Ректорські оцінки міністерської системи визначення рейтингів університетів
Володимир Литвин – спікер парламенту
Курс гривні продовжує падати, політики – сваритися, а університет – нормально функціонувати
Коментар до прес-конференції президента
Новорічні поздоровлення ректора
31-е грудня
Роздуми першого січня
Обличчя Сергія Купріянова як віддзеркалення обличчя усієї російської влади
Зустріч з обласним керівником партії «Батьківщина»
А Горбачов виявився далекоглядним
Блокуванню президентом постанов уряду економічна криза і газова війна не завада
На газовому фронті без змін
Факсограма міністру
Це перемога чи поразка?
Аргументи «За» і «Проти» газових угод між Україною і Росією
Зміїний компроміс
Партійні новини Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Жага помсти, або чи доцільно некомпетентних і, до того ж, мстивих людей допускати в ревізори?
Штрихи до портретів та репліки
Верховний Суд України ставить крапку
Інша точка зору на критерій оцінки наукових досягнень вченого за індексом цитування
Телеканал «Інтер» як політичний аналог Лисої гори
Хто вони?
Оцінка зовнішнього незалежного оцінювання парламентом
А судді хто?
Весняні загальні збори АПНУ
Криза докотилась і до нашого університету
Ненульовою є імовірність того, що деякі комуністичні лозунги житимуть вічно
Одночасне відзначення 49-ї, 35-ї та 15-ї річниці ВНТУ
Про корисність міністерських звітів
Обласні слухання про рівний доступ до вищої освіти
Кияни і гості столиці в захваті від плагіату
А чи це не докази?
Чи законною є вимога будувати церкви на території державних освітніх закладів?
Полювання на міліцейського «Ізюбра»
Роздуми після «Євробачення»
Листи до ректора
Хто заробляє на солдатах?
Дивне рішення екологічної секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
Зустріч з Анатолієм Гриценком
Золота медаль української журналістики
Сутичка студента з міліціонером
Рейтинг ВНТУ за результатами 2008 року по проекту ЮНЕСКО «ТОП-200 УКРАЇНА»
Всі на вибори!
Наші студенти не лише добре пишуть програми для комп’ютерів, але і добре грають у футбол
Парламентські слухання стратегії інноваційного розвитку України
Надзвичайна подія в університеті
Версія для прокуратури
Ювілейний з’їзд партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Два листи до міністра на одному тижні
Герой нашого часу
Телевізійна заява російського президента
За якими критеріями висока честь і блага?
Обласна конференція освітян
Особливості святкування 18-річчя незалежності України
Посвята у першокурсники та річні загальні збори колективу
Презентація книги «Стратегія інноваційного розвитку України»
Лист заступнику директора департаменту вищої освіти
Чернівецький експеримент з навігатором
Розширене засідання Кабінету Міністрів України
Скандальна п’ятниця
Зустріч ректорів з президентом в його резиденції
Чорно-біла субота
Скандал в оточенні президента
Кубок ректора з футболу
Роздуми над новими умовами прийому до ВНЗ
Відкритий лист до головного редактора газети «33 канал»
Грип і президент наступають
Кандидати в президенти
Донецьке «Не склалося!» кандидатам у президенти Віктору Ющенку і Віктору Януковичу
Звернення до прем’єр-міністра
Тріумф Юлії Тимошенко у Євгена Кисельова
Педагогічний експеримент
До міністра за роз’ясненнями
Крамольні думки, що виникли під впливом почутого
Зустріч з міністром внутрішніх справ України
Перше січня
Дзвінок від Юлії Тимошенко
Кілька слів про виступи і програми кандидатів у президенти
Вибори президента України
Два характерні у період сесії телефонні дзвінки
Зустріч Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з активом Вінниччини
Оригінальний хід Юлії Тимошенко у відповідь на виклик, кинутий опозицією і псевдосоратниками з парламентської коаліції
Відповідь на анонімну листівку під девізом «Що він скаже завтра?»
Аналіз другого туру виборів президента України
Розширене засідання колегії обласного управління освіти
Президент України Віктор Янукович
Відставка Кабінету Міністрів Юлії Тимошенко
Чи стане ефективним Кабмін, створений на думку опозиції з порушенням конституції?
Річні збори Національної Академії педагогічних наук України
Захист Наталії Ляховченко
Перспективний план розвитку Вінницького національного технічного університету до 2017 року
Новий губернатор Вінниччини
Завершення педагогічного експерименту
Друга серія Катиньської трагедії
Чи має моральне право президент держави заради підняття іміджу позбавляти країну цінностей, до створення яких він ніякого відношення не мав
Вінницькому національному технічному університету – 50
Перше підсумкове розширене засідання нового складу колегії міністерства освіти і науки України під головуванням міністра Дмитра Табачника
Післяювілейно-передсвятковий напряг
Післямова
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.