Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук
Головна сторінка   Новини 


25 серпня 2014

Цей матеріал я почну з того, що процитую Статтю 79 нового Закону України про вищу освіту, яка називається: «Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти». Отож –

Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти
1. Рішення та діяльність у сфері вищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах та у засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.
2. Обов’язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі осіб, які навчаються, підлягають бюджет вищого навчального закладу, його видатки та доходи, стан майна вищого навчального закладу та порядок його використання.
3. Статут та інші документи вищого навчального закладу, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет вищого навчального закладу та річний, у тому числі фінансовий, звіт повинні бути оприлюднені на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.
4. Вищі навчальні заклади зобов’язані публікувати на своїх офіційних веб-сайтах:
1) кошторис вищого навчального закладу на поточний рік та всі зміни до нього;
2) звіт про використання та надходження коштів;
3) інформацію щодо проведення тендерних процедур;
4) штатний розпис на поточний рік, – кінець цитати.

Спираючись на вимоги приведених вище положень цієї статті закону я вирішив, скориставшись своїм сайтом, заздалегідь і гласно задати ряд запитань нашому ректорові Грабку, аби він, виступаючи зі звітом на Загальних зборах колективу ВНТУ, що традиційно проходять у нашому університеті напередодні початку нового навчального року, мав достатньо часу для підготовки відповідей на них, які усім учасникам зборів буде цікаво послухати. Усі свої запитання я буду ставити у вигляді звернень до ректора Володимира Грабка. Отож –

Шановний Володимире Віталійовичу, у вересні 2010 року, обравшись ректором ВНТУ, ви підписали контракт з міністром, згідно з яким вам була визначена зарплата разом з надбавками у розмірі 8021 гривня на місяць. А в кінці 2012 року ви підписали додаток до контракту, згідно з яким з 1-го січня 2013 року ваша зарплата зросла до 20 338 гривень, що принесло вам лише за 2013 рік додатковий дохід в розмірі 140 тисяч гривень, виплачений із спецфонду університету, який створюється за рахунок коштів від надання університетом платних послуг, основними із яких є навчання студентів поверх державного замовлення за контрактом, а тому і призначений в основному для того, щоб виплачувати викладачам пряму зарплату за роботу з контрактниками, щоб покривати витрати на оплату частини комунальних послуг, спожитих контрактниками, та щоб оплачувати придбання навчального та наукового обладнання і здійснювати ремонт приміщень для забезпечення високої якості підготовки контрактників. У зв’язку з викладеним вище прошу дати відповідь на перших чотири блоки взаємопов’язаних запитань:

1) Чи правдивою є інформація, що керівники міністерства збільшили вам зарплату у 2 рази з 1-го січня 2013 року (з виплатою різниці зі спецфонду університету) за те, що ви у 2012 році ліквідували факультети у ВНТУ і перевели виплату зарплати керівникам усіх основних навчально-організаційних підрозділів, якими стали інститути, на спецфонд, створивши у такий спосіб економію загального фонду університету, що забезпечується державою, але суттєво перевищивши допустимі на ці цілі витрати спецфонду?

2) Чому ви нарахували собі з 1-го січня 2013 року зарплату на 2926 гривень більшу від тієї суми у 17412 гривень, яку можна отримати від перемноження на коефіцієнт 2 вашої зарплати за первинним контрактом, що законно зросла до кінця 2012 року до рівня 8706 гривень? І чому, нараховуючи собі ще одну надбавку, за рахунок подвоєння якої ви додатково отримали ще й оці вище згадані 2926 гривень, ви не врахували той факт, що у зв’язку з невиконанням під час вступної кампанії 2012 року плану Державного замовлення ви згідно з умовами первинного контракту не лише не мали права на отримання ще однієї надбавки, а і втратили право на отримання навіть тієї надбавки, яка вам була визначена цим первинним контрактом? Чи може ви вважаєте, що відмовившись в останні дні приймальної кампанії на етапі зарахування від частини планово-доведених міністерством місць Державного замовлення, прийом на які вам забезпечити не вдалося, ви план Державного замовлення виконали, а тому заслуговуєте ще й на додаткову надбавку?

3) Чи після того, як у березні 2014 року Кабмін обмежив зарплатні виплати одній особі у бюджетній сфері сумою у 18000 гривень, ви теж обмежили зарплатні виплати собі цією сумою чи продовжували отримувати у наступні місяці ректорську зарплату в розмірі 20338 гривень плюс кілька тисяч додатково за виконання погодинного навчального навантаження і наукове сумісництво? І чи після того, як у червні 2014 року Кабмін обмежив зарплату міністрам сумою у 6500 гривень, ви теж, виходячи з того, що не логічно ректорові університету отримувати зарплату вищу за зарплату міністра освіти, обмежили свою зарплату цією ж сумою?

4) Чи не тому ви не хочете повернути до структури університету факультети, незважаючи на те, що і за старим Законом України про вищу освіту і за новим вони є основними організаційно-навчальними підрозділами вищих навчальних закладів і їх наявність у структурі університету знімає проблему невідповідності підписів на дипломах іноземців, що повернення факультетів ставить під сумнів і у наших очах, і у ваших власних законність отримання вами, починаючи з 1-го січня 2013 року, збільшеної у більше ніж два рази зарплати?

А тепер, шановний Володимире Віталійовичу, я сформулюю вам декілька запитань стосовно подій, що мали місце восени 2013 року. Ось ці запитання, пронумеровані в одній послідовності з попередніми:

5) Чому, не маючи достатньо коштів для виплати зарплати колективу університету, ви у вересні 2013 року одночасно зі зверненням до працівників університету написати заяви про відпустку за власний рахунок надіслали до міністерства листа з проханням дозволити встановити 50-процентні надбавки проректорам і, отримавши дозвіл, ще до завершення 2013 року ці надбавки встановили?

6) Чому після того, як ви отримали з міністерства у листопаді 2013 року додаткових більше ніж 500 тисяч гривень на виплату зарплати викладачам, працюючим без оплати в групах вперше подовженої магістерської підготовки, ви не повернули кафедрам 12 ставок, конфіскованих навчальним відділом у зв’язку з неврахуванням цієї ситуації на початку року, а змусили працювати колектив зі штатним розписом, зменшеним на 12 ставок, до кінця навчального року?

7) Чому восени 2013 року в малокомплектних групах заочників і магістрантів ви наказали багатогодинні лекційні заняття замінити кількагодинними консультаціями, що привело до невиконання університетом умов контракту зі студентами, які навчались на умовах надання платних послуг, адже за недодані студентам-контрактникам платні послуги університет повинен був би їм повернути частину внесених ними коштів, чого зроблено не було?

А далі, шановний Володимире Віталійовичу, дайте відповідь на такі чотири блоки запитань:

8) Хто є той член приймальної комісії нашого університету, про якого тиждень тому усі вінницькі сайти написали, що співробітниками СБУ він був затриманий одразу ж після отримання хабара у 10 тисяч гривень за сприяння вступу до університету одному із претендентів?

9) Оскільки у повідомленні прес-служби СБУ вказано, що підозрюваний у отриманні хабара член приймальної комісії університету в момент затримання співробітниками СБУ був виконувачем обов’язків директора навчально-наукового інституту, то про якого виконувача обов’язків директора і про який навчально-науковий інститут йде мова?

10) Чи можна вірити тим слухам, що ходять по університету, що цей підозрюваний в отриманні хабара виконувач обов’язків директора інституту за основною посадою є доцентом кафедри, очолюваної вами на громадських засадах? І чому із трьох працюючих на умовах сумісництва заступників директора, що захворів, ви включили до складу приймальної комісії і поставили виконувачем обов’язків директора саме того заступника, який працює за основною посадою доцентом очолюваної вами кафедри?

11) Чим ви можете пояснити те, що за 50 років ректорства трьох попередніх ректорів нашого вишу – професорів Романа Кігеля, Івана Кузьміна і Бориса Мокіна – не було жодного випадку хабарництва з боку членів приймальної комісії, а за 4 роки вашого ректорства такий випадок уже має місце?

А тепер, шановний Володимире Віталійовичу, я вам задам запитання, пов’язане з недотриманням вами вимог нормативних документів. Отож:

12) Чому ви продовжуєте тримати на посаді начальника планово-фінансового відділу Наталію Шевчук, незважаючи на те, що ви знаєте про її невідповідність цій посаді, оскільки згідно з нормативними документами на цій посаді не може працювати особа, схильна до вчинення шахрайських дій, під які підпадає те, що Наталія Шевчук, працюючи вашим секретарем, коли ви ще були проректором, табелювалась як інженер 1-ї категорії кафедри ЕМСАПТ, яку ви очолювали на умовах сумісництва, і разом з надбавкою отримувала удвічі більшу зарплату ніж повинна була б отримувати за виконання функцій секретарші проректора, що привело до переплати їй у незаконний спосіб кількох десятків тисяч гривень? І чи не тому один із доцентів вашої кафедри, будучи поставленим вами виконувачем обов’язків директора навчально-наукового інституту і включеним до складу приймальної комісії університету, вирішив розжитись додатковими незаробленими грошима шляхом отримання хабара, що протягом кількох років він спостерігав як ваша секретарша Наталія Шевчук, ніколи не з’являючись в жодній із лабораторій кафедри ЕМСАПТ, яка розміщується в іншому корпусі, табелювалась як інженер цієї кафедри і завдяки цьому незаконно отримувала додаткові гроші, і її за це порушення не те що не покарали, а навіть підвищили?

Ну і наостанок. Оскільки ви, шановний Володимире Віталійовичу, завжди підкреслено демонструєте, що публікації на моєму сайті вас не цікавлять, і ви їх не читаєте, то з метою, щоб мої запитання на ваші очі усе-таки попали, я не лише розміщу ці запитання на своєму сайті, але і зроблю їх роздруківку та завчасно передам її вам через канцелярію університету.

Версія для друку


[01.06.2020] Літо у ВНТУ починається з оновлення корпусу деканів
[15.05.2020] Що очікувати після реформування системи захисту дисертацій?
[27.04.2020] Коронавірусні будні університетського професора
[04.03.2020] Весь мир насильно мы разрушим до основанья, а затем - мы наш, мы новый мир построим!
[19.01.2020] «Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази»
[28.12.2019] Передноворічні роздуми ексректора, який ще працює професором
[21.12.2019] Попри побажання та потуги недоброзичливців академія педагогічних наук продовжує жити
[03.12.2019] Чи варто нашому ректору позитивно реагувати на пропозицію мера міста про передачу частини земельної ділянки університету в комунальну власність?
[30.11.2019] Мої враження від зустрічі з заступником міністра Єгором Стадним
[09.11.2019] Факультету радіоелектроніки - 50
[29.10.2019] То що ж ми знаємо про Маннергейма та його вклад в становлення фінської держави?
[06.10.2019] Як виглядає наш ВНТУ на фоні інших ЗВО зі статусом національного
[09.09.2019] Об’єктивності, справедливості та історичної правди заради, або нехай Наглядова рада університету нас розсудить
[30.07.2019] Чому я - доктор наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки - голосував за Зеленського і його партію?
[22.06.2019] А може доцільніше піти іншим шляхом?
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.