Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук
Головна сторінка   Новини 


15 листопада 2013

31 жовтня нинішнього року на Загальних зборах Національної академії педагогічних наук України була затверджена Концепція Національної стандартної класифікації освіти.

Ця Концепція, яка була розроблена членами академії за участю відповідальних працівників Міністерства освіти і науки України і рекомендована Президією академії, після її затвердження Кабінетом Міністрів України стане українською Національною стандартною класифікацією освіти (НСКО), положень якої зобов’язані будуть дотримуватись усі освітні заклади України, починаючи від закладів початкової освіти і закінчуючи вищими навчальними закладами.

Перш за все хочу відзначити, що Концепція НСКО розроблена у повній відповідності з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО), прийнятою 36-ю Генеральною конференцією країн-членів ЮНЕСКО у 2011 році, з врахуванням уже і тих доповнень, які плануються до внесення у МСКО на 37-й Генеральній конференції цих країн, що відбудеться у листопаді нинішнього року, тобто через декілька днів.

Для того, щоб синхронізувати уведення в дію МСКО у вигляді НСКО в кожній із держав, що входять до ЮНЕСКО, запропоновано в якості кінцевого року її запровадження у повному обсязі в усіх державах встановити 2018 рік.

А це означає, що протягом наступних 5 років в усіх освітніх закладах України усі ті, хто розпочав навчання за нині діючими навчальними програмами, продовжать отримувати той чи інший рівень освіти, встановлений на основі цих навчальних програм, а усі ті, хто розпочне навчання з 1-го вересня 2014 року, уже навчатимуться за новими навчальними програмами, які будуть складені у відповідності з затвердженою Кабміном НСКО. Тож часу у колективів усіх освітніх закладів «на розкачку» не буде, оскільки до 1-го вересня 2014 року уже потрібно буде мати нові навчальні програми одного року навчання на усіх освітніх рівнях, визначених у НСКО.

З повним текстом Концепції НСКО, викладеним на 62 сторінках, можна ознайомитись на сайті Національної академії педагогічних наук України (naps.gov.ua) або тут, а я далі охарактеризую лише деякі її ключові елементи та подам їхню проекцію на Вінницький національний технічний університет (ВНТУ).

Свій аналіз Концепції НСКО я почну з цитати із Постанови Президії НАПН України «Про проект Концепції Національної стандартної класифікації освіти» від 29 листопада 2013 року: «Концепція НСКО передбачає упровадження в національній системі освіти всіх основних положень МСКО та ґрунтується на трьох компонентах: узгоджених поняттях та визначеннях; системах класифікацій; класифікаціях освітніх програм і відповідних кваліфікацій. Базові одиниці класифікації – освітня програма та освітня кваліфікація, які класифікуються з використанням двох основних наскрізних змінних – рівнів освіти та галузей освіти».

А далі я подам ще дві цитати – тепер уже із проекту Концепції НСКО.

Цитата перша: «МСКО, як частина міжнародної системи економічних і соціальних класифікацій ООН, є еталонною класифікацією, що слугує організації та упорядкуванню освітніх програм і відповідних кваліфікацій за рівнями та галузями освіти і є результатом погодженим та затвердженим від імені 195 країн-членів ЮНЕСКО».

Цитата друга: «Аналогічно до ролі та місця МСКО в системі класифікацій ООН, НСКО має слугувати Національним класифікатором України».

Що ж пропонує НСКО для упорядкування рівнів освіти?

А пропонує НСКО 10 рівнів освіти, а саме:
0 (нульовий) рівень – це дошкільна освіта,
1 рівень – це початкова освіта (за освітніми програмами кількох нижчих класів),
2 рівень – це основна середня освіта (за освітніми програмами школи без кількох завершальних класів),
3 рівень – це повна середня освіта ( в Україні за освітніми програмами 11 класів, а в Європі - 12, а у деяких країнах і 13 класів),
4 рівень – це післясередня невища освіта ( за освітніми програмами професійно-технічних училищ або кількамісячних підготовчих курсів до вступу у ВНЗ чи сертифікованими курсами освоєння робітничих професій, що потребують попередньо повної середньої освіти),
5 рівень – це вища освіта короткого циклу ( за освітніми програмами технікумів на базі повної середньої освіти),
6 рівень – це бакалаврат,
7 рівень – це магістратура,
8 рівень – це аспірантура в Україні, а у Західному світі – докторантура),
9 рівень – це докторантура в Україні, а у Західному світі – постдокторантура.

Що характерно, у НСКО, як і у МСКО, на 6-й рівень навчання та на окремі напрями 7-го рівня можна поступати і з 5-го рівня, і з 4-го, і з 3-го, але левова частка тих, хто має право продовжувати навчання на 7-му рівні, складають ті, хто отримав освіту на 6-му рівні.

Ще одна особливість НСКО, як і МСКО, полягає в тому, що після закінчення навчання за освітньою програмою так званого «довгого бакалаврату» і бажання навчатись у магістратурі за спеціальністю з іншої галузі освіти випускник «довгого бакалаврату» зобов’язаний засвоїти ще й перехідну освітню програму між цими напрямами, яку в НСКО називають програмою «короткого бакалаврату». Це, фактично, є певним еквівалентом того, що сьогодні у нас називається післядипломною освітою 2-річного циклу, по завершенні якої випускник отримує диплом про другу вищу освіту на рівні спеціаліста. Тут варто звернути увагу на те, що в НСКО вищої освіти рівня спеціаліст немає.

І лише з рівня магістра НСКО дозволяє поступати на навчання в аспірантуру. Причому, якщо ти маєш бажання поступити в аспірантуру на спеціальність з іншої галузі знань, то після закінчення магістратури за попередньою спеціальністю зобов’язаний засвоїти ще й магістерську програму, яка є перехідною між цими різногалузевими спеціальностями, тобто закінчити додатково ще й так звану «коротку магістратуру».

А тепер я перейду до аналізу НСКО з позицій висвітлення характеристик галузей освіти, що нею вводяться.

НСКО, як і МСКО, усе поле освіти розбиває на 10 широких галузей, а саме:
01 – Освіта,
02 – Мистецтво і гуманітарні науки,
03 – Соціальні науки, журналістика та інформація,
04 – Бізнес, управління та право,
05 – Природничі науки, математика та статистика,
06 – Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ),
07 – Інженерія, виробництво та будівництво,
08 – Агрокультура, лісівництво, рибництво та ветеринарія.
09 – Здоров’я та соціальне забезпечення,
10 – Службові послуги.

У кожній із цих 10 широких галузей освіти НСКО, як і МСКО, вводить від однієї до чотирьох вузьких галузей, котрі відповідають напрямам бакалаврської підготовки – усього в НСКО вузьких галузей освіти 26 (для порівняння, нині ми маємо напрямів бакалаврської підготовки більше сотні).

Наприклад, в широкій галузі під кодом 04 таких вузьких галузей виділено дві:
041 – Бізнес та управління,
042 – Право;

в широкій галузі під кодом 05 таких вузьких галузей виділено чотири:
051 – Біологія та суміжні науки,
052 – Навколишнє середовище,
053 – Фізичні науки,
054 – Математика та статистика;

в широкій галузі під кодом 06 виділена лише одна вузька галузь:
061 – Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ);

в широкій галузі під кодом 07 таких вузьких галузей виділено три:
071 – Інженерія та інженерні галузі,
072 – Виробництво та переробка,
073 – Архітектура та будівництво.

Поділ на вузькі галузі освіти інших 6 широких галузей я приводити не буду, оскільки за вузькими галузями цих 6 інших широких галузей у ВНТУ підготовка фахівців з вищою освітою не ведеться. Бажаючі ознайомитись з ними можуть це зробити, викликавши на свій екран повний текст проекту Концепції НСКО, використавши його адресу, вказану вище.

У свою чергу, у кожній вузькій галузі освіти, що відповідає напряму бакалаврської підготовки, НСКО, як і МСКО, виділяє від однієї до семи деталізованих галузей освіти, кожна із яких відповідає магістерській спеціальності – усього в НСКО деталізованих галузей освіти (спеціальностей) є 77 ( для порівняння, нині ми їх маємо майже 500).

Наприклад, у вузькій галузі освіти під кодом 041 таких деталізованих галузей (спеціальностей) виділено сім, із яких у ВНТУ нині є лише одна:
0413 – Менеджмент та управління;

у вузькій галузі освіти під кодом 052 таких деталізованих галузей (спеціальностей) виділено дві:
0521 – Екологія,
0522 – Природне оточення та жива природа,
– у ВНТУ під більш розширеними назвами є вони обидві;

у вузькій галузі освіти під кодом 061 таких деталізованих галузей (спеціальностей) виділено три:
0611 – Використання комп’ютера,
0612 – Створення баз даних та інформаційних мереж і управління,
0613 – Розвиток і аналіз програмного забезпечення та застосування,
– усі вони (під трохи іншими назвами, але з відповідним змістом) є у ВНТУ

у вузькій галузі освіти під кодом 071 таких деталізованих галузей (спеціальностей) виділено шість, п’ять із яких (під трохи іншими назвами, але з відповідним змістом) є у ВНТУ, а саме:
0712 – Технології захисту навколишнього середовища,
0713 – Електрика та енергетика,
0714 – Електроніка та автоматика,
0715 – Механіка та металообробка,
0716 – Автомобілі, судна і літаки;

У вузькій галузі освіти під кодом 073 таких деталізованих галузей (спеціальностей) виділено дві:
0731 – Архітектура та міське планування,
0732 – Будівництво та цивільна інженерія,

– обидві вони є у ВНТУ.

Оскільки сьогодні у ВНТУ студенти навчаються на більше ніж 20 напрямах підготовки за більш ніж 30 спеціальностями, то, порівнюючи з приведеними вище цифрами, бачимо, що після уведення НСКО у нашому університеті у 4 рази зменшиться кількість напрямів бакалаврської підготовки і у 3 рази зменшиться кількість спеціальностей магістерської підготовки, що, очевидно, приведе до скорочення як кількості випускних кафедр, так і інститутів, що їх об’єднують.

Але, якщо зважити на те, що НСКО дозволяє рішенням Вченої ради ВНЗ без узгодження з міністерством відкривати спеціалізації в рамках акредитованих спеціальностей, то ситуація стає не такою уже і критичною, адже, наприклад, нинішні спеціальності – «Електричні станції», «Електричні системи і мережі», «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» та «Теплоенергетика», які за НСКО стануть однією спеціальністю «Електрика та енергетика», можуть залишитись в якості спеціалізацій цієї інтегральної в рамках НСКО спеціальності. Тож і усі ті чотири кафедри, які нині є випускними для вище перерахованих 5 спеціальностей, можуть залишитись випускними і для 5 спеціалізацій цієї інтегральної за НСКО спеціальності. Хоча не виключено, що міністерство, затверджуючи штатний розпис університету, може затвердити для цієї інтегральної спеціальності лише три випускні кафедри - одну з електроенергетичної спеціалізації, другу – з теплоенергетичної, а третю – зі спеціалізації, присвяченої системам нетрадиційної та специфічної енергетики.

Аналогічна ситуація може виникнути і зі спеціалізаціями в рамках інтегральної за НСКО спеціальності «Електроніка та автоматика» в разі виділення у ній лише 4 основних спеціалізацій – «Електроніка», «Електронне приладобудування», «Електронна автоматика» та «Електромеханічна автоматика», для підготовки за якими замість 10 нинішніх випускних кафедр міністерство може запропонувати створити лише чотири.

Може зменшитись також і кількість випускних кафедр, які обслуговуватимуть у нашому університеті інтегральну за НСКО спеціальність «Механіка та металообробка».

Ну і навчально-наукових інститутів міністерство нам навряд чи дозволить мати більше кількості напрямів бакалаврської підготовки, яких залишиться у ВНТУ після уведення в дію НСКО лише 5. Але наявність 5 напрямків підготовки бакалаврів (із 26 можливих) та 13 магістерських спеціальностей (із 77 можливих) залишає нам високою імовірність і після уведення НСКО залишитись у статусі університету.

Тож після уведення НСКО під питанням у ВНТУ можуть опинитись лише з десяток посад завідувачів кафедр (із нинішніх сорока п’яти) та три посади директорів навчально-наукових інститутів (із нинішніх восьми), а тому підстав для паніки у колективі університету в цілому немає.

Версія для друку


[01.06.2020] Літо у ВНТУ починається з оновлення корпусу деканів
[15.05.2020] Що очікувати після реформування системи захисту дисертацій?
[27.04.2020] Коронавірусні будні університетського професора
[04.03.2020] Весь мир насильно мы разрушим до основанья, а затем - мы наш, мы новый мир построим!
[19.01.2020] «Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази»
[28.12.2019] Передноворічні роздуми ексректора, який ще працює професором
[21.12.2019] Попри побажання та потуги недоброзичливців академія педагогічних наук продовжує жити
[03.12.2019] Чи варто нашому ректору позитивно реагувати на пропозицію мера міста про передачу частини земельної ділянки університету в комунальну власність?
[30.11.2019] Мої враження від зустрічі з заступником міністра Єгором Стадним
[09.11.2019] Факультету радіоелектроніки - 50
[29.10.2019] То що ж ми знаємо про Маннергейма та його вклад в становлення фінської держави?
[06.10.2019] Як виглядає наш ВНТУ на фоні інших ЗВО зі статусом національного
[09.09.2019] Об’єктивності, справедливості та історичної правди заради, або нехай Наглядова рада університету нас розсудить
[30.07.2019] Чому я - доктор наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки - голосував за Зеленського і його партію?
[22.06.2019] А може доцільніше піти іншим шляхом?
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.