Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Монографії
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1. Аналіз існуючих методів вибору координат розташування джерела живлення та постановка задачі дослідження 9
1.1. Порівняльний аналіз існуючих методів вибору координат розташування джерела живлення 9
1.2. Передумови використання системного підходу в процесі визначення центра мережі 13
1.3. Постановка задачі дослідження 14
РОЗДІЛ 2. Комп'ютерне моделювання процесу пошуку оптимальних перерізів повітряних та кабельних ліній 17
2.1. Аналіз методів розв'язання та нова постановка задачі 17
2.1. Математичні моделі в задачах вибору оптимальних перерізів ліній 20
2.2. Комп'ютерні моделі процесів пошуку оптимальних перерізів ліній в електронному процесорі Ехсеї 23
2.3. Висновки 30
РОЗДІЛ 3. Потенційно оптимальні розв'язки математичних моделей задач прийняття оптимальних рішень 31
3.1. Постановка задачі та вихідні передумови 31
3.2. Виведення та доведення основних математичних співвідношень 33
3.3. Чутливість висновку про потенційну неоптимальність розв'язків до зміни характеристик цих розв'язків 38
3.4. Достатні умови, за яких неможлива потенційна оптимальність перерізів кабельних ліній 40
3.5. Перевірка перерізів кабельних ліній на потенційну неоптимальність 42
3.6. Висновки 45
РОЗДІЛ 4. Комп'ютерне моделювання процесу пошуку центра радіальної мережі 47
4.1. Математичні моделі в задачі визначення центра мережі 47
4.2. Метод пошуку центра мережі з довільною метрикою 50
4.3. Комп'ютерне моделювання процесу пошуку центра мережі 55
4.4. Висновки 62
РОЗДІЛ 5. Визначення центра розподільних мереж на основі системного підходу 63
5.1. Загальна задача визначення оптимальних перерізів ліній та координат розміщення джерела живлення для радіальних
5.3. Декомпозиція загальної задачі визначення оптимальних перерізів ліній та координат розміщення джерела живлення для коротких радіальних мереж 69
5.4. Обґрунтування алгоритму пошуку розв'язку загальної задачі на основі локальних задач для коротких радіальних мереж 77
5.5. Визначення центра мережі за наявності магістральної ділянки мережі 84
5.6. Висновки 97
ВИСНОВКИ 99
ЛІТЕРАТУРА 101
Додаток А Вихідні тексти програм, які використовуються в комп'ютерних моделях центрування мережі 108
Додаток Б Приклад центрування мережі 117
Версія для друку


Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.