Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Монографії
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

Перелік умовних скорочень 6
Вступ 7
Розділ 1 Аналіз наукових розробок з питань оцінки й відновлення технічного стану функціональних систем засобів міського електротранспорту і постановка задач дослідження 9
1.1. Аналіз несправностей функціональних систем трамваїв і тролейбусів 11
1.2. Аналіз наукових підходів до питань оцінкитехнічного стану функціональних систем засобів міського електротранспорту 14
1.2.1. Підхід до визначення оцінки технічного стану вагона методами розпізнавання образів 14
1.2.2. Підхід до визначення оцінки технічного стану об'єкта з використанням імітаційного моделювання 15
1.2.3. Аналіз математичних моделей оцінки працездатності основних функціональних систем засобів міського електротранспорту 15
1.2.4. Аналіз способів діагностування технічного стану основних вузлів електротранспорту 17
1.3. Аналіз наукових розробок з питань відновлення функціональних систем засобів міського електротранспорту 21
1.3.1. Організація поповнення запасу 21
1.3.2. Аналіз математичних моделей для розрахунку запасних частин 23
1.4. Постановка задач дослідження 25
1.5. Висновки 26
Розділ 2 Синтез математичних моделей для оцінки технічного стану основних електротехнічних функціональних систем міських трамваїв, що забезпечують їх рух 28
2.1. Синтез математичної моделі для оцінки технічного стану тягового електричного двигуна 28
2.1.1. Вихідні передумови та постановка задачі дослідження 28
2.1.2. Синтез математичної моделі визначення залишкового ресурсу тягового електродвигуна за станом ізоляції обмотки якоря 28
2.2. Синтез математичної моделі оцінки технічного стану прискорювача трамвая 32
2.2.1. Вихідні передумови та постановка задачі дослідження 32
2.2.2. Розробка математичної моделі функціонування прискорювача 35
2.3. Висновки 37
Розділ 3 Синтез математичних моделей для оцінки рівня кваліфікації водіїв трамваїв 38
3.1. Синтез математичних моделей емпіричних законів розподілу споживання електроенергії трамваями на маршрутах 38
3.1.1. Постановка задачі 38
3.1.2. Побудова математичної моделі споживання електроенергії трамваями за годину 39
3.1.3. Побудова математичної моделі споживання електроенергії трамваями на 1 км пробігу 45
3.2. Синтез математичних моделей для оцінки споживання електроенергії трамваями на маршрутах 48
3.2.1. Постановка задачі 48
3.2.2. Синтез математичних моделей 50
3.3. Висновки 58
Розділ 4 Синтез математичних моделей для оцінки працездатності функціональних систем міських трамваїв та розрахунку запасних частин для їх відновлення 59
4.1. Синтез математичних моделей для оцінки працездатності функціональних систем трамваїв 59
4.1.1. Виведення розрахункових співвідношень та побудова алгоритму синтезу моделей 59
4.1.2.Синтез моделей оцінок характеристик працездатності функціональних систем трамваїв 64
4.2. Синтез математичних моделей для розрахунку запасних комплектів основних функціональних систем трамваїв 67
4.2.1. Математичні моделі для визначення резервів запасних частин основних функціональних систем трамваїв без врахування імовірності відновлення систем 68
4.2.2. Математичні моделі для визначення резервів запасних частин основних функціональних систем трамваїв з врахуванням імовірності відновлення систем 71
4.2.2.1. Постановка задачі 71
4.2.2.2. Побудова розрахункових співвідношень 73
4.2.2.3. Приклад розрахунку запасних частин для релейно-контакторної системи трамваїв 74
4.3. Висновки 78
Розділ 5 Синтез структур систем технічної діагностики основних електротехнічних систем міських трамваїв з використанням запропонованих моделей 79
5.1. Синтез структури системи технічної діагностики електричного двигуна 79
5.2. Практична реалізація синтезованої структури 89
5.3. Розробка питань вдосконалення системи технічної діагностики електричного двигуна 95
5.4. Синтез структури системи технічної діагностики прискорювача трамвая 97
5.5. Висновки 107
Висновки 108
Додатки 119
Додаток А. Моделі оцінок характеристик працездатності основних функціональних систем трамваїв 120
Додаток Б. Результати розрахунків визначення резервів запасних комплектів для основних функціональних систем трамваїв 126
Версія для друку


Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.