Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Монографії
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6
ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ЦУКРУ В ПОХИЛОМУ ДИФУЗІЙНОМУ АПАРАТІ 9
1.1. Особливості технологічного процесу екстрагування цукру в ОДА 9
12. Конструктивні особливості ПДА цукрової промисло-вості та технологічна схема дифузійного відділення 10
13. Основні напрямки дослідження технологічного процесу екстрагування цукру в ПДА 12
1.4. Аналіз відомих математичних моделей технологічного процесу екстрагування цукру в ПДА 13
1.5. Постановка задач дослідження 32
Висновки 34
РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА КОРЕЛЯЦІЙНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ЦУКРУ В ПОХИЛОМУ ДИФУЗІЙНОМУ АПАРАТІ 35
2.1. Кореляційний аналіз процесу екстрагування цукру в ПДА 35
2.1.1. Постановка задачі та вихідні передумови 35
2.1.2. Статистична обробка експериментальних даних 36
2.1.3. Центрування випадкових процесів екстрагування 37
2.1.2. Синтез кореляційних моделей 41
22. Взаємний кореляційний аналіз процесу екстрагування цукру із бурякової стружки та вибір структури його узагальненої моделі 45
2.2.1. Аналіз обмежень взаємного кореляційного аналізу 46
2.2.2. Взаємні кореляційні функції параметрів процесу екстрагування цукру та їх аналіз 46
2.2.3. Вибір структури узагальненої моделі процесу екстрагування цукру 55
Висновки 57
РОЗДІЛ З РОЗРОБКА РЕГРЕСІЙНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ЦУКРУ В ПОХИЛОМУ ДИФУЗІЙНОМУ АПАРАТІ 59
3.1. Вибір структури узагальненої моделі процесу екстрагування цукру 59
3.2. Ідентифікація процесу екстрагування цукру в ПДА 60
3.2.1. Синтез авторегресійних моделей 60
3.2.2. Синтез регресійних моделей 68
Висновки 69
РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА МЕТОДІВ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ЦУКРУ В ПОХИЛОМУ ДИФУЗІЙНОМУ АПАРАТІ ТА ЙОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 70
4.1. Метод комп'ютерного моделювання процесу екстрагування цукру в ПДА 70
4.1.1. Моделювання процесу екстрагування в ділянках ПДА як в детермінованих системах 70
4.1.2. Моделювання процесу екстрагування в ПДА як системи з розподіленими параметрами 72
4.1.3. Отримання основних розрахункових співвідношень методу 74
4.1.4. Розробка розрахункового алгоритму методу 77
4.1.5. Приклад розрахунку з використанням запропонованого методу 79
4.2. Метод прогнозування втрат цукру в процесі екстрагування на виході з ПДА 82
4.2.1. Розробка структури моделі прогнозу 83
4.2.2. Синтез нечіткої бази знань прогнозування втрат цукру в процесі екстрагування за допомогою ГА оптимізації 84
4.3. Нечітка імітаційна модель ПДА 87
4.3.1. Вихідні передумови нечіткого імітаційного моделювання ПДА 88
4.3.2. Отримання основних розрахункових співвідношень нечіткої імітаційної моделі 90
4.3.3. Визначення узагальненого показника інтенсивності процесу екстрагування 91
Висновки 96
РОЗДІЛ 5 Комп'ютерна реалізація математичних моделей та методів екстрагування цукру в ПОХИЛОМУ ДИФУЗІЙНОМУ АПАРАТІ 98
5.1. Розробка програмного забезпечення прогнозування виходу цукру в процесі екстрагування в ПДА 98
5.2. Розробка програмного забезпечення для нечіткого імітаційного моделювання процесу екстрагування в ПДА 100
5.2.1. Нечітка апроксимація залежностей між параметрами процесу екстрагування в ділянці ПДА 100
5.2.2. Розробка засобів комп'ютерного моделювання процесу екстрагування цукру в ПДА 101
5.2.3. Напрямки використання імітаційної нечіткої моделі процесу екстрагування 107
5.3. Розробка експертної системи для імітації процесу екстрагування цукру в ПДА 113
Висновки 115
ВИСНОВКИ 117
ЛІТЕРАТУРА 119
Додаток А 130
Версія для друку


Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.