Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Монографії
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

Вступ 7
1 АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ В РІЧКАХ ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 11
1.1 Основні показники якості води, які вимірюються екологічними установами України 11
1.2 Аналіз основних процесів, які впливають на зміну значень хімічних показників якості води річки 12
1.3 Аналіз найбільш поширених математичних моделей динаміки якості води в річках 14
1.4 Постановка нових задач в області моделювання річкових процесів 24
1.5 Висновки 25
2 РОЗРОБКА НОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВИХ ВОД 28
2.1 Новий підхід до побудови математичних моделей динаміки якості річкових вод 28
2.2 Особливості побудови математичної моделі динаміки якості річкових вод 33
2.3 Розробка математичної моделі зміни якості річкової води в фіксованій координаті простору 36
2.3.1 Вихідні передумови 36
2.3.2 Побудова моделі 38
2.4 Розробка математичної моделі для елементарної ділянки річки з урахуванням просторової розподі-леності її параметрів 41
2.5 Синтез математичної моделі динаміки річкових вод в просторі стану показників їх якості 43
2.6 Узагальнена математична модель динаміки якості річкової води 46
2.7 Висновки 50
З АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ ЗАБРУДНЕННЯ І ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВИХ ВОД ТА СИНТЕЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ 53
3.1 Аналіз рівнянь моделі першого порядку 53
3.1.1 Розв'язання рівнянь 53
3.1.2 Приклади розв'язків рівнянь 53
3.1.3 Аналіз рівнянь за допомогою числових рядів 57
3.2 Аналіз рівнянь моделі другого порядку 63
3.2.1 Аналіз труднощів розв'язання задачі 63
3.2.2 Побудова чисельного алгоритму розв'язання задачі 66
3.2.3 Доведення збіжності обчислювального алгоритму для ступінчастого впливу 68
3.3 Спрощення алгоритму розв'язання рівнянь 78
3.4 Висновки 19
4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 81
4.1 Ідентифікація математичної моделі першого порядку 81
4.1.1 Основні етапи алгоритму ідентифікації математичної моделі першого порядку 81
4.1.2 Визначення початкової умови та проведення масштабування математичної моделі першого порядку 82
4.1.3 Визначення параметрів моделі першого порядку 85
4.1.4 Визначення структури моделі першого порядку 92
4.2 Ідентифікація математичної моделі другого порядку 93
4.2.1 Основні етапи алгоритму ідентифікації математичної моделі другого порядку 93
4.2.2 Визначення початкових умов та проведення масштабування математичної моделі другого порядку 94
4.2.3 Ідентифікація моделі другого порядку 98
4.3 Алгоритм ідентифікації незареєстрованих входів річкового об'єкта 99
4.4 Деякі прийоми спрощення процедури ідентифікації параметрів моделей 100
4.5 Нормування вхідних даних для моделювання будь-яких показників якості води 102
4.6 Висновки 106
5 ПАКЕТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІЧКОВИХ ПРОЦЕСІВ 108
5.1 Загальна інформація про пакет прикладних програм 108
5.2 Складові пакету прикладних програм 112
5.3 Висновки 114
ВИСНОВКИ 115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 118
ДОДАТКИ 135
Додаток А. Аналіз існуючих класифікацій показників якості річкових вод та перелік основних показників якості води 136
Додаток Б. Природні шляхи зміни значень показників якості води 144
Додаток В. Програма прикладу розв'язання рівнянь моделі першого порядку для l = 2, 3 за допомогою числових рядів 148
Версія для друку


Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.