Мокін Борис Іванович
Мокін Борис Іванович
Головна сторінка  Наукова діяльність Монографії Кацив С. Ш., Мокін Б. І. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання


Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 114 с.

В монографії висвітлені нові підходи в математичному моделюванні задач відтворення параметрів режимів електромереж в умовах недостатньої кількості телевимірів. Визначені умови розв'язання таких задач. Завдяки використанню в просторі комплексних електротехнічних параметрів лінійної неевклідової метрики зменшена невизначеність вхідних даних таких задач. В теорію нечітких множин введено нетрадиційний клас слабких операцій та принципів узагальнення. Розроблені моделі та алгоритми евристичної та нечіткої квазідетермінізації.

Монографія розрахована на науковців та інженерів.
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.