Мокін Борис Іванович
Мокін Борис Іванович
Головна сторінка  Наукова діяльність Монографії Мокін Б. І., Леонтьев В. О., Мокін О. Б. Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному пр


Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. - 142 с.

В монографії викладено філософське підгрунтя необхідності впровадження методів творчого пошуку в навчальний процес підготовки інженерів. Розкриті особливості лабораторного практикуму як методу закріплення теоретичних знань з вивчення процесів, явищ, об'єктів природи, техніки і технологій в штучно відтворених умовах та визначені вимоги, яким повинен відповідали лабораторний практикум для підготовки не лише інженера-виконавця, але і інженера-творця. Запропоновано критерії та побудовано алгоритм оцінки оптимальності співвідношення "творчого" та "пізнавального" в лабораторному практикумі з використанням теорії нечітких множин та лінгвістичної змінної.
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.