Мокін Борис Іванович
Мокін Борис Іванович
Головна сторінка  Наукова діяльність Монографії Мокін Б. І., Юхимчук С. В. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем


Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. - 122 с.

У монографії наводяться нові математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем, які використовуються під час контролю ряду технологічних параметрів в електромеханіці, машинобудуванні, електроенергетиці. Запропоновані моделі базуються на описі поведінки нелінійних систем із змінними параметрами у просторі приростів параметрів та на Фур'є-інтегральному методі ідентифікації. Наводяться приклади використання запропонованих моделей для розв'язання практичних задач та функціональні схеми пристроїв, що автоматизують розв'язання задач оцінки стійкості.

Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням систем контролю, а також на аспірантів та студентів вузів III-IV рівня акредитації.
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.